Vi tillämpar flytande priser. Vill Ni ha en offert för ett större arrangemang, kontakta oss.